Cute Kids Rakhi

Lumba Rakhi

Bhaiya Bhabhi Rakhi

Bhai Rakhi

Meet the Team

Rashmi Agarwal

Creative Designer @ Pavitra Arts

Preeti Jain

Head of Operations @ Pavitra Arts

Garima Gupta

Head of Quality & Support @ Pavitra Arts

X